ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Temiz toplum ve çevre ilkesini yaygınlaştırmak,

- Ürün ve faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerinin yasalara göre uygunluğunu sağlamak ve azaltılması yönünde çalışmalar yapmak.

- Hammadde ve enerji tüketimimizi azaltmak,

- Çevre kirliliği risklerimizi belirlemek ve kontrol altına almak,

- Geri dönüşüm ile ilgili risklerimizi belirlemek ve kontrol altına almak,

- Atıklarımızı kontrol altına alarak azaltmak,

- İç ve dış iletişimi etkinleştirmek ve geliştirerek sürekliliğini sağlamak