KURUM DEĞERLERİMİZ

 

 

- Üretilen her üründe ve yapılan her faaliyete, müşterilerimiz, toplum ve çevreyi koruyan değerler yaratmak,

- Uzun vadede sürekli, istikrarlı ve sağlıklı büyüme sağlamak,

- Her faaliyette ve projede verimliliği sağlamak,

- Değerli, güvenilir bir marka olmak,  Teknolojiye ayak uydurmak,

- Çalışmanlarımız için Performan Yönetim sistemini etkin kullanmak, adil olmak, sürekli gelişimini sağlayacak ortam yaratmak ve değişimin minimum seviyede tutmak.

- Önemli hedefleri belirlemek ve önceliklendirmek.

- Tedarikçilerimizi çıkan uygunsuzluklarada tedarikçi değiştirmek yerine, geliştirmek ve yönlendirici olmak.